Kursy na prawo jazdy kategorii A1

Prawo jazdy kat. A1 upoważnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej  125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy  do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg
 • pojazdami określonymi dla kat. AM
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy 


Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest warunkiem zapisania na kurs.


Wymagany wiek:

 • 16 lat( zgoda rodziców, opiekunów prawnych, kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16-stu lat)


Zajęcia teoretyczne:

 • odbywają się cyklicznie w godzinach popołudniowych w ośrodku ul. Plac Sikorskiego 8 (I piętro) Zambrów lub  metodą e-learning w domu 
 • pomoce dydaktyczne w cenie kursuZajęcia praktyczne:

 • motocykl  Senke SKI 125-7
 • plac manewrowy  ul. Łomżyńska 101 w Zambrowie,
 • jazda w ruchu drogowym


Egzamin państwowy:

 • teoretyczny ( test jedna poprawna odpowiedż) 
 • praktyczny ( plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym)« powróć