Kursy na prawo jazdy kategorii C

 Prawo jazdy kat. C  upoważnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dmc powyżej 3,5 t  z wyjątkiem autobusu
 • w/w pojazdem z przyczepką lekką
 • pojazdami określonymi dla kat. AM
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym


Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest warunkiem zapisania na kurs.


Wymagany wiek:

 • 18 lat( dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną)
 • 21 lat( warunkiem ubiegania się o kategorię C jest posiadanie prawo jazdy kategorii B)


Zajęcia teoretyczne:

 • odbywają się cyklicznie w ośrodku ul. Plac Sikorskiego 8 (I piętro) Zambrów lub metoda e-learning w domu
 • pomoce dydaktyczne w cenie kursu


Zajęcia praktyczne:

 • samochód ciężarowy MAN TGL 12.250, MAN 12
 • plac manewrowy  ul. Łomżyńska 101 w Zambrowie
 • jazda w ruchu drogowym 


Egzamin państwowy:

 • teoretyczny ( test jedna odpowiedź poprawna) 
 • praktyczny (plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym)« powróć