Kursy na prawo jazdy kategorii T

Prawo jazdy kat. T upoważnia do kierowania:

  • ciągnikiem rolniczym
  • pojazdem wolnobieżnym
  • zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego  i przyczepy lub  przyczep
  • zespołem pojazdów złożonych z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep
  • pojazdami określonymi dla kat AM 


Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest warunkiem zapisania na kurs.


Wymagany wiek:

  • 16 lat(zgoda rodziców, opiekunów prawnych,kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16-stu lat)


Zajęcia praktyczne:

  • ciągnik rolniczy
  • plac manewrowy ul. Łomżyńska 101 w Zambrowie


Egzamin państwowy:

  • teoretyczny(test jedna poprawna odpowiedź)
  • praktyczny(plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym)