Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat.C,C+E

Jest to  szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat.,,C'' zostało wydane po dniu 10.09.2009 r, a chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym.


Wymagany wiek:

  • 21 lat


Kurs obejmuje:

  • część  teoretyczną:130 godzin
  • część specjalistyczną :10 godziny(8 godzin zajęć w ruchu drogowym,2 godziny w warunkach specjalnych).


Zajęcia teoretyczne:

  • odbywają się w ośrodku ul. Plac Sikorskiego 8 (I piętro) w Zambrowie.


Zajęcia praktyczne:

  • w ruchu drogowym


Szczegółowe informacje: w biurze ośrodka szkolenia kierowców« powróć