Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kategoria D, D+E

Jest to szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. ,,D'' zostało wydane po 10.09.2008 r, a chcą wykonywać pracę  w transporcie drogowym.


Wymagany wiek:

  • 23 lata


Kurs obejmuje:

  • część teoretyczną: 130 godzin
  • część specjalistyczną: 10 godzin(8 godzin zajęć w ruchu drogowym, 2 godziny w warunkach specjalnych)


Zajęcia teoretyczne:

  • odbywają się w ośrodku ul.Plac Sikorskiego 8(I piętro) w Zambrowie


Zajęcia praktyczne:

  • w ruchu drogowym


Szczegółowe informacje: w biurze ośrodka szkolenia kierowców