Kursy na prawo jazdy kategorii A2

Prawo jazdy kat. A2 upoważnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 • pojazdami określonymi dla kat.AM
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat A2 oraz przyczepy


Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest warunkiem zapisania na kurs.


Wymagany wiek:

 • 18 lat ( kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18-stu lat)


Zajęcia teoretyczne:

 • odbywają się cyklicznie w ośrodku ul. Plac Sikorskiego 8 (I piętro) Zambrów lub metodą  e-learning w domu 
 • pomoce dydaktyczne  w cenie kursu


Zajęcia praktyczne:

 • motocykl  Suzuki GS 500
 • plac manewrowy ul. Łomżyńska 101, Zambrów
 • jazda w ruchu drogowym


Egzamin państwowy:

 • egzamin teoretyczny( test jedna odpowiedź poprawna)
 • egzamin praktyczny( plac manewrowy, jazda w ruchu drogowym)